Энг яхшилар аниқланди

    

   Biznes Daily «Биржа» газетасининг 17.02.2022 йилдаги #13(2896) сонида чоп этилган мақола “Энг яхшилар аниқланди”:

   “Ўзбекистон капитал бозорида энг яхши” танлови бир муддатлик танаф­фусдан сўнг яна тикланди. 2021 йил якуни бўйича ўтказилган мазкур танлов ғолиб­ларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди.

   Инвестиция институтлари миллий уюшмаси томонидан ташкил этилган тадбирда фонд бозорининг фаолият босқичлари, шаклланган тажриба ва бу­гунги кунда соҳада амалга оширилаётган ислоҳотлар ҳақида тўхталиб ўтилди. Ин­вестиция институтлари миллий уюшма­си директорлари кенгаши раиси, “Ansher Capital” ХК МЧЖ раҳбари Анвар Расу­лев ўтган йили фаолияти қайта тиклан­ган ушбу тузилманинг капитал бозорини ривожлантириш жараёнидаги ўрни, ўзига хос ролига тўхталиб ўтди.

   Таъкидланганидек, уюшма ўзини ўзи бошқарувчи нодавлат бирлашма тарзида ташкил этилган бўлиб, қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи давлат органи билан ҳамкорликда Президентимизнинг 2021 йил 13 апрелдаги ПФ-6207-сонли фармони билан тасдиқланган Капитал бо­зорини ривожлантириш дастурига муво­фиқ, бозор иштирокчиларининг касбий фаолияти учун шарт-шароитлар яратиш ва уларнинг манфаатларини ҳимоя қилишни таъминлаш мақсадида фаолият олиб бор­моқда. Унда дунё фонд бозорлари билан интеграцияни амалга ошириш, яъни, ўзбек акцияларининг чет эл савдо майдончала­рида сотилиши, худди шундай хорижий компаниялар акцияларини республикамиз инвесторлари томонидан сотиб олиниши­га катта эътибор қаратилган.

   Тадбир ташкилотчилари айтиб ўтга­нидек, пандемия даврида ҳеч кимга осон бўлмади, кўплаб ишлар тўхтаб қолди ва бу фонд бозорига ҳам салбий таъсир қилди. Шундай бўлса-да, ўтган йили фаоллашиш кузатилди ва ижобий натижасини бер­ди. Бу ҳолат қимматли қоғозлар бозори фаолиятида ҳам намоён бўлди. Яхши сама­раларга эришганлар “Ўзбекистон капитал бозорида энг яхши” танловининг бир қа­тор номинациялари бўйича сараланганлар қаторидан ўрин олди.

   “Freedom Finance” компанияси “Обли­гация бозорида энг яхши инвестиция воси­тачиси” ҳамда “Ритейл-инвесторлар учун энг яхши инвестиция воситачиси” номина­цияларига муносиб деб топилди.

   “Kapital Depozit”, “Акция бозорида энг яхши инвестиция воситачиси”, “Portfolio Investments” МЧЖ, “Институционал инвесторлар учун энг яхши инвестиция воситачиси, “Ansher Capital” МЧЖ, “Инвестиция активларининг энг яхши ишончли бошқарувчиси”, “Premium Finance” МЧЖ, “Энг яхши инвестиция маслаҳатачиси”, “Mosaic Financial” МЧЖ, “Йилнинг энг яхши дебютанти”, “Ўзметкомбинат” АЖ, “Энг яхши корпоратив бошқаруви” номина­циялари бўйича ғолиб бўлишди.

   Танловда биринчи бор чет эллик сармоядор иштироки ҳам кузатилди. Бош офиси Гонконгда бўлган “Asia Frontier Capital Ltd.” компаниясининг “AFC Uzbekistan” инвестиция фонди “Энг яхши хорижий инвестор” деб эътироф этилди. Бундан ташқа­ри, “Toshkent Investitsiya Majmui”, “Osyo Sarmoya Depo”, “Leader Finance”, “RB Asia”, “Bluestone Financial Group Inc” компания­лари ҳамда “Kapital Bank” тижорат банки соҳа ривожига қўшган ҳиссаси учун, Давлат активларини бошқариш агентлиги ҳузури­даги Тадқиқотлар маркази директори, иқти­содиёт фанлари доктори, профессор Игорь Бутиков, Тошкент давлат иқтисодиёт уни­верситети молия кафедраси мудири Хуршид Худойқулов молиявий саводхонликни оши­ришдаги муносиб ҳиссалари учун тақдирла­нишди. Ғолибларнинг барчасига мукофот­лар тантанали равишда топширилди.

   Мунир Якубов, “Portfolio Investments” МЧЖ директори: — Бро­керлик компаниямиз кўпинча йирик кор­хоналар, фондлар, суғурта ташкилотла­ри ва тижорат банклари билан ишлайди. Уларнинг фаолиятини чуқур таҳлилдан ўтказган ҳолда капитал бозоридаги ўрни ҳақидаги маълумотларни шакллантириб, профессионал иштирокчилар, қолаверса, аҳолига етказишда ўз ҳиссасини қўшиб келмоқда. Бу соҳага хорижий компанияларни жалб қилишни ҳам бошладик. Ма­салан, АҚШнинг етакчи компанияларидан бирини профессионал иштирокчи сифа­тида бу ерда ишлашга таклиф қилдик ва у фаолият юритишга киришди. Жорий йилда мазкур йўналишдаги ишларни давом эттириш режамиз бор, яъни, уларнинг бир нечтасини бирлаштирган ҳолда йирик ком­панияни тузиш ниятидамиз.

   Робер Женсен, “Mosaic Financial” компанияси ижрочи директори: — АҚШнинг қадимги компанияларидан би­римиз. Мақсадимиз узоқ йиллик тажри­бамиз асосида дунёнинг ривожланаётган мамлакатлари иқтисодиётини, шу жумла­дан, капитал бозорини юксалтириш бора­сида кўмак кўрсатишга қаратилган. Ҳозир Ўзбекистонда катта ўзгаришлар, хусусий­лаштириш бўйича катта ислоҳотлар амал­га оширилаётганини кўраяпмиз. Шунинг учун айни шу жараёнларнинг иштирокчи­си бўлиш ниятида бу ерга келганмиз. Шу соҳанинг профессионал қатнашчиси тар­зида ишлаш ҳуқуқини берувчи лицензияни 2021 йил март ойида олганмиз. Ҳозирда қимматли қоғозлар бозорида инвестиция воситачиси, инвестиция маслаҳатчиси ва ишончли бошқарувчи сифатида иш олиб бормоқдамиз. Капитал бозорини тараққий топтириш учун биринчи навбатда унга нисбатан ёндашувни ўзгартириш мақсадга мувофиқ. Бизнинг фикримизча, масалан, инвестиция банкинг фаолиятини йўлга қўйиш, акциялари фонд биржасига чиқари­ладиган корхоналар фаолиятини тўғри ва чуқур таҳлил қилишга эътиборни кучайти­риш самара беради. Бизнинг компаниямиз ҳам айни шу нуқтаи назардан етук мутахас­сисларни мазкур жараёнга жалб қилишга эътибор қаратмоқдамиз. Қисқа муддатли фаолиятимизга нисбатан берилган юксак баҳодан жуда хурсанд бўлдик. Бундай рағ­бат бизга янада ишонч ва куч бағишлайди.

   Бахтиёр Бобоев, “Freedom Finance” компанияси бош директори: — Биз ан­деррайтер сифатида 2021 йилда Ўзбекистонда биринчи бор қурилиш компания­сининг номинал қийматига индексланган, “Ўзбекистон металлургия комбинати” ак­циядорлик жамиятининг корпоратив обли­гацияларини чиқардик ҳамда 100 фоиз ва ундан ортиғи билан жойлаштирдик. Ком­паниямиз 2018 йилдан бошлаб лицензияга эга бўлиб инвестиция воситачиси сифатида фаолият юритишга киришган бўлса, эъти­борни, энг аввало, жисмоний шахсларга қа­ратиб келмоқда. Ҳозирга келиб 7,5 мингдан зиёд мижозларимиз мавжуд ва ҳар кунги савдоларда уларнинг ўзига хос ўрни бор, бу жиҳат савдо натижаларида ўз аксини топ­моқда. Жорий йилда ҳам шу стратегияни давом эттирамиз. Иккита хусусий корхона қимматли қоғозларини чиқариб жойлашти­ришни кўзлаб турибмиз. Мамлакатимизда бир қатор йирик корхоналарнинг акцияла­рини IPO ва SPO орқали сотувга қўйили­ши режалаштирилган. Шу жараёнда фаол иштирок этиш ниятидамиз. Бунда албатта компаниямизнинг чет элдаги ҳамда республикамизнинг 8 та ҳудудидаги филиаллари орқали инвесторларни, аҳолини фонд бозо­рига кўпроқ жалб қилишдаги тажрибамиз­дан кенг фойдаланишга ҳаракат қиламиз.

   Хуршид Худойқулов, Тошкент давлат иқтисодиёт университети молия кафед­раси мудири: — Университетимизда 2018 йилдан буён корпоратив молия ва қиммат­ли қоғозлар йўналиши бўйича мутахассис­лар тайёрланмоқда. Қимматли қоғозлар бозори учун ҳар йили магистр йўналишида 30 нафар профессионал иштирокчи, ба­калавр йўналишида 100 нафар мутахассис етиштириб берилмоқда. Шунингдек, тала­баларимиз инвестиция воситачилари бўл­ган компаниялар билан тузилган ҳамкорлик шартномаларига мувофиқ, ўша ерда амалий кўникмани шакллантиришмоқда. Натижаси ўлароқ, магистратура битирувчиларидан 90 фоизи ўз мутахассислиги бўйича фаоли­ят олиб бормоқда. Бугунги кунда капитал бозорини ривожлантиришга оид қабул қи­линган ҳужжатда нафақат соҳадаги мутахас­сислар етишмовчилигини бартараф қилиш, балки аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш бўйича катта вазифалар юклатил­ган. Таълим масканимизда молиявий савод­хонликни оширишга алоҳида фан сифатида эътибор қаратилиб, дастурлар ишлаб чиқил­ган. Шу асосда университет ўқитувчилари томонидан бошқа таълим муассасаларида молиявий саводхонлик бўйича тренинглар, мастер класслар ўтказилмоқда. Бундай тад­бирларни келгусида ҳам изчиллик билан да­вом эттиришни мўлжаллаганмиз.

Журналист Замира ТОЖИЕВА

Davlat regulyatorlari yangiliklari

Нажмите на кнопку ниже, чтобы прослушать текст Powered by GSpeech